STAR-821 - 户田真琴2017年番号 戸田真琴 ストーカー

STAR-821 - 户田真琴2017年番号 戸田真琴 ストーカー

 火不上沸为痰,何必再清其用肾气丸而痰已绝。防其滑,而先用茯苓、薏苡仁、山药同施,何惧其滑乎。

盖女贞少用则气平,多用则气浮也。 气不平,有大、小之分,大不平,则气逆自大;小不平,则气逆亦小。

 吾所以于黄连门中,痛攻黄柏、知母,使天下后世知治火之药,不可乱用寒凉,实救其源也。酒性大热,投之解酒,不以热济热乎,缪仲醇谓其能解酒毒,此子所不信也。

盖心中有液,未尝不欲交于肾,肾内有精,未尝不欲交于心也,乃时欲交接,而终不能交接者,其故何也?故攻毒之药,未有善于金银花者也。

盖川芎亦生气之药,但长于生血,而短于生。老医自有内容:细辛,味大辛,气温,升也,阳也,无毒。

近人将此物炒黄为丸,以治折伤,亦建奇功。解酒毒卒中,却温疟往来寒热,散疮疹止疼,提气,除热蒸。

Leave a Reply