a√天堂福利

a√天堂福利

或疑黄芩之寒凉,不及黄柏、知母,以黄芩味轻,而性又善散,吾子攻黄柏、知母宜也,及黄芩,毋乃过乎? 苟或服药,仍然闷痛,必须加入水蛭一钱,其瘀血始解,发黄尽退也。

 夫大黄乃君主之药,故号将军。夫仲景夫子何曾言麻黄也。

阳主热,而阴主寒,有如冰炭,何至错误。 今肝旺之极,乃肺金之气衰极也,不助金以生肺,反助木以生肝,则肝愈旺矣,何畏弱金之制哉。

贯众实化毒之仙丹,毒未至,可以预防;已至,可以善解;毒已成,可以速祛,正不可以前后而异视之。或问蒲公英泻火,只泻阳明之火,不识各经之火,亦可尽消之乎?

入脾、胃、心、肺四经。吾言用一两,犹少之辞,盖既有益于胃,自有益于阴矣。

得白芷、葱白同用,又入手阳明、太阴二经,其余他经,皆不能入。或问荆芥引血归经,亦有引之而不归经者乎?

Leave a Reply