good手机经典电影在线

good手机经典电影在线

颂曰∶今归陕及蜀川、陕洛间人家,多作园圃种之。热油灼伤∶柏白皮,以腊猪脂煎油,涂疮上。

时珍曰∶茱萸二字义未详。宗曰∶楠材,今江南造船皆用之,其木性坚而善居水。

如未尽,少加火熬干。半浮半沉与水面平者,为鸡骨香。

 【发明】时珍曰∶樟脑纯阳,与焰硝同性,水中生火,其焰益炽。必当遐树海南,辽然万里。

状似梧桐子及蔓荆子而微大。 若肺胃素热者,大宜远之。

三彭如不避,糜烂七非中。火有二∶君火者,人可以水灭,可以直折,黄连之属可以制之;相火者,天火也,龙雷之火也,阴火也,不可以水湿折之,当从其性而伏之,惟黄柏之属可以降之。

Leave a Reply